Vad händer om enheten är avstängd eller död?

Följ