Jag har fått ett meddelande som ber mig att installera en app, vem är det här?

Följ